Sertifikuoti ISO 27001:2013 ir ISO 9001:2008

Siekdami užtikrinti tinkamą klientų informacijos naudojimą bei garantuoti informacijos saugumą savo veiklos procesuose įdiegėme informacijos saugumo valdymo sistemą atitinkančią LST ISO/IEC 27001:2013 standarto reikalavimus. Įdiegtos sistemos tinkamumą patvirtina gautas LST ISO/IEC 27001:2013 sertifikatas, kuriame pažymima, kad informacijos saugumo valdymo sistema sukurta, įdiegta ir palaikoma.

Taip pat norėdami gerinti veiklos procesų valdymą atnaujinome kokybės valdymo sistemą ir buvo pratęstas kokybę patvirtinantis sertifikato LST EN ISO 9001:2008 galiojimas.