Dalyvaujame plačiajuosčio ryšio paslaugų žemėlapio sukūrimo ir įgyvendinimo projekte!

Dalyvaujame plačiajuosčio ryšio paslaugų žemėlapio sukūrimo ir įdiegimo projekte, kuris rengiamas remiantis 2010 m. gegužės 19 d. Europos komisijos paskelbta Europos sąjungos skaitmenine darbotvarke, kurios vienas iš tikslų – parengti veiksmų planą, kad būtų kuo geriau išnaudotos informacinių ir ryšių technologijų teikiamos socialinės ir ekonominės galimybės.  Numatoma, kad sėkmingas šios darbotvarkės įgyvendinimas padės skatinti inovacijas ir ekonominį augimą, taip pat didinti piliečių ir įmonių gerovę. Projekte siekiama, kad viešasis sektorius imtųsi tinkamų veiksmų, užtikrindamas tinkamą planavimą ir koordinavimą, mažindamas administracinę naštą, taip mažinant plačiajuosčio ryšio diegimo visoje ES teritorijoje sąnaudos.

 

Projekto metu kursime informacinėmis sistemomis paremtą žemėlapį, kuris bus naudingas tiek vartotojams, tiek paslaugų teikėjams tenkinant abipusius poreikius. Plačiajuosčio ryšio žemėlapis suteiks gyventojams informacijos apie plačiajuosčio ryšio (interneto) paslaugų pasiekiamumą: kur paslaugos jau yra teikiamos, kur gali būti suteiktos, paslaugos techninius parametrus, paslaugos kainą ir papildomai suteiktų galimybę paslaugų teikėjams bei valstybinėms organizacijoms identifikuoti vietoves kuriose nėra plačiajuosčio ryšio.