Įgyvendinome IVPK parengtą projektą

RISR sistema atnaujinta pagal Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos parengtą projektą. Šio projekto tikslas papildyti duomenų administravimo sistemos funkcionalumą.

RISR – tai Registrų ir informacinių sistemų registras. Šį registrą prižiūri IVPK (Informacinės visuomenės plėtros komitetas). Registre yra registruojami valstybiniai ir žinybiniai registrai ir valstybės informacinės sistemos. RISR tvarko ir naudoja registro duomenis bei informaciją ir dokumentus.

Pagal projektą sistema papildyta keliomis funkcijomis. Viena iš pagrindinių funkcijų – duomenų automatinis archyvavimas ir galimybė atlikti paiešką tarp archyvinių duomenų. Taip pat „Objektų paieška“ modulis papildytas paieška pagal įregistravimo datą ir Institucijos pavadinimo fragmentą. Tame pačiame modulyje įdiegtas tiesioginių nuorodų nukreipimas į dokumentą – esant pridėtai nuorodai, paspaudus atidaromas dokumentas.

RISR sistemoje įdiegta galimybė siųsti laiškus duomenų teikėjų grupei. RISR sistemos administratorius pasirenka duomenų teikėjus taip sudarant gavėjų grupę, kuriai turi būti išsiųstas laiškas.

Dar vienas papildytas sistemos funkcionalumas - modulyje „Apžvalga“ sudaryta galimybė pridėti prie tam tikrų objektų gaunamus tarptautinius ir nacionalinius klasifikatorius.