Įgyvendinome projektą „Švietimo portalo www.emokykla.lt neformalaus vaikų švietimo modulio sukūrimas“

„Lexita“ komanda bendradarbiaudama su Švietimo informacinių technologijų centru prisidėjo prie projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ įgyvendinimo.

Projekto metu sukūrėme Švietimo portalo www.emokykla.lt neformalaus vaikų švietimo modulį, bei atlikome kitas reikalingas korekcijas tinklapyje.

 Projekto metu buvo atlikti šie darbai:

 •  Atnaujintas portalo dizainas. Sukūrėme naują, modernų portalo dizainą, prisitaikantį prie skirtingų ekrano dydžių (angl. Responsive Web Design)

 • Sukurtas naujas modulis „Neformalus vaikų švietimas“, kuriame:
  • web servisų pagalba vykdoma integracija su Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registru (KTPRR). Sukurtame modulyje automatiškai atsispindi įvykiai ir renginiai skelbiami KTPRR registre;sistemoje, registruojantis mokiniui ar
  • mokytojui realiu laiku, web servisų (angl. Web services) pagalba atliekamas tikrinimas Mokinių ir mokytojų registruose;
  • atlikta integracija su „Microsoft Azure cloud“ sistema.

 • Atlikta duomenų migracija iš ankščiau naudotos Microsoft SharePoint sistemos.
 • Įdiegta naujausia turinio valdymo sistemos (TVS) versija – V9.10. Įdiegėme naujausią turinio valdymo sistemą, kurios pagalba, net ir specifinių IT žinių neturintys portalo administratoriai gali lengvai modifikuoti portalo komponentus, kurti naujus įrašus bei atlikti kitas įvairaus pobūdžio korekcijas.
 • Atliktos įvairios kitų portalo modulių modifikacijos, sukurti nauji funkcionalumai.