Įgyvendintas projektas „E. DEMOKRATIJOS INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS“

Pagal įgyvendinto projekto sutartį „E. DEMOKRATIJOS INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ“, sudarytą su Kauno miesto savivaldybės administracija, buvo atlikti E.Demokratijos informacinės sistemos klaidų taisymo darbai. Projekte buvo nustatytos vaizdo konferencijos valdymo lango ir apklausos posistemės klaidos ir trikdžiai. Atsižvelgiant į juos sistemoje sutvarkytas vaizdo konferencijų valdymo lango užkrovimas ir balsavimas apklausose.