Mobilios programėlės "Stop! Traukinys" privatumo politika

 1. BENDROJI INFORMACIJA

Lietuvos transporto saugos administracija (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas, naudojantis Duomenų valdytojo valdoma mobiliąja programėle. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir (ar) paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį ( mobilųjį telefoną, planšetę) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

Lietuvos transporto saugos administracija

Įstaigos kodas: 188647255

Buveinės adresas: Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius

Tel. +370 5 2785601

El. paštas: ltsa@ltsa.lrv.lt

 

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią mobiliąją programėlę sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šiame Privatumo politikos apraše. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų mobiliojoje programėlėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir (ar) paslaugomis.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo mobilios programėlė lankytojų duomenys bus renkami, laikantis galiojančių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų ir kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie mobiliosios programėlės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

 

 1. KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE JUS RENKAME?

Tiesiogiai Jūsų pateikiama informacija

 • lytis – reikalinga statistinei duomenų analizei atlikti;
 • gimimo data – reikalinga statistinei duomenų analizei atlikti.

 

Informacija, kaip naudojate mūsų mobiliąją programėlę

Jeigu Jūs lankotės mūsų mobiliojoje programėlėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus, arba automatiškai generuojama vizitų statistika.

Duomenų tikrinimui siunčiama informacija:

 • vartotojo ID – reikalingas vartotojo identifikavimui;
 • GPS lokacija – reikalinga naviguoti ir duomenų tikrinimui (renkama net ir programėlei esant neaktyviai);
 • laikas – reikalingas duomenų tikrinimui;
 • telefono modelis ir jo operacinės sistemos versija – reikalinga duomenų tikrinimui.

Kita mūsų renkama informacija

Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie Jus, Jūsų įrenginį ar Jūsų naudojimąsi mūsų mobiliosios programėlės turiniu su Jūsų sutikimu.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos, tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis tam tikromis paslaugomis.

 

 1. KAIP NAUDOJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:

 • sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį;
 • vartotojo ID, GPS lokaciją, laiką, telefono modelį ir jos operacinės sistemos versiją naudojame duomenų tikrinimui;
 • kitais būdais su jūsų sutikimu.⃰

⃰ Informuojame, kad Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.

 

 1. KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Įsipareigojame neperduoti Jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • jei yra Jūsų sutikimas atskleisti asmens duomenis;
 • institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

 

 1. KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, mobilioji programėlė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

 

 1. JŪSŲ TEISĖS

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu vienu iš šių būdų: įteikdamas tiesiogiai adresu Švitrigailos g. 42, Vilnius, paštu Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius, el. paštu ltsa@ltsa.lrv.lt

 

 1. SLAPUKAI

Šioje mobilioje programėlėje slapukai nenaudojami.

 

 1. SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo jums patogiu būdu:

 • Paštu: Š. Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius
 • paštu: ltsa@ltsa.lrv.lt
 • Telefonu: +370 5 2785601