Sukūrėme informacinę sistemą "Nemokumo vedlys"

Informacinė Sistema sukurta mažoms bei vidutinėms įmonėms  įvertinti savo įsiskolinimo riziką bei gauti reikiamos infomacijos apie rekomenduojamus veiksmus juridiniui arba fiziniui asmeniui.

Informacinė Sistema nemokumo vedlys yra sudaryta iš 3 modulių.

 

 

Priemonė nemokumo rizikai vertinti

Pirmasis modulis yra “Priemonė nemokumo rizikai vertinti”, skirtas įvertinti jūsų įmonės veiklą ir nemokumo riziką. Šiame modulyje atsakydami į kelis su jūsų įmonės būkle susisijusius klausimus. Sistema automatiškai sugeneruos rekomendaciją su pasiųlymais bei informacija pie nemokumo rizikos mažinimą bei finansinių sunkumų įveikimą atsižvelgiant į pateiktus jūsų asakymus.  

Jei užpildžius klausimyną nemokumo rizika yra didelė sistemos lange vartotjas galės tiesiogiai nueiti į restruktūrizavimo plano rengimo vedlį, pasiskaityti, pasiskaityti daugiau informacijos apie nemokumą arba pildyti klausimyną iš naijo.

 

              

Restruktūrizacijos plano rengimo vedlys

Šiame informacinės sistemos modulyje bus randamas skaitmeninis įrankis, kurio pagalba įmonės galės susidaryti restruktūrizavimo projektą, atitinkantį teisės aktų reglmanentavimą. Šis skaitmeninis įrankis veikia dešimties žingsnių pricipu ir yra pritaikytas smulkiam ir vidutiniam verslui, tačiau juo gali maudoti kiekvienas.

Pildydami restruktūrizacijos vedlį įmonės atstovas turės pateikti bendrą informaciją apie juridinį asmenį,  jo  prievolių vukdymą, įsipareigojimus, kokioje finansinėje būklėje yra įmone bei su kokiais financiniais sunkumais ji susiduria.tuomet reikia suvesti kredtorius ir jų keliamus reikalavimus bei kaip jie turės būti tenkinami. Pagal šiame skaimenniame įrankyje integruotas formules bus apskaičiuota restruktūrizacijos proceso administracinės išlaidos bei pateikta kita  šiam procesui svarbi informacija. Tam kad būtų palengvintas ir pagreitintas šis pildymo procesas Sistema automatiškai užpildys laukelius, kuriose informacija kartojasi. Baigus pildyti restruktūrizcijos vedlį Sistema sugeneruos spausdinamą dokumenta, kuriame bus pateiktas jūsų individualus restruktūrizacijos planas.

Kadangi sistemoje reikia vesti tam tikrus asmeninius duomenis kaip kreditoriu, debitorių bei finansinių ataskaitų duomenis, Sistema užtikrins, jog jūsų duomens nebus kauoiami ir saugomi šioje sistemoje ilgiau nei tris dienas po internet lango uždarymo.

 

 

Daugiau apie nemokumą

Trečiame modulyje “Daugiau apie nemokumą” išskyrėme tris temas (Juridinių asmenų restrukrūrizacija, juridinių asmenų bankrotas, fizinių asmenų bankrotas), kur  sistemos vartotojai galės rasti daugiau jiems aktualios informacijos. Šiose opcijose informacija yra pateikiama  DUK (Dažnai Užduodami Klausimai) format, tam kad sistemos lankytojas galėtų lengvai rasti informaciją apie jam rūpima tema. Taip pat kiekvienoje temos opcijoje bus galima rasti ir nuorodas į tesės aktus rekomendacijas, teismų praktikos apibendrinimus bei pavyzdines formas atitinkamai pagal pasirinktą tema.

 

             

 

Nuoroda į nemokumo vedlio sistemą: Nemokumo vedlys (lrv.lt)