ELEKTRONINĖ PARAIŠKŲ VALDYMO SISTEMA "EPAVS"

Tautinių mažumų departamento (TMD) užsakymu sukūrėme Elektroninę paraiškų ir ataskaitų valdymo sistemą (EPAVS).

TMD elektroninė paraiškų ir ataskaitų valdymo sistemą sudaro 5 platformos (aplinkos):

TMD EPAVS struktūra

 

PATEIKĖJO (PAREIŠKĖJO) APLINKA

Ši aplinka skirta paraiškų teikėjams ir projektų vykdytojams. Prisiregistravę vartotojai  gali atlikti šiuos veiksmus:

 • Pildyti ir teikti paraiškas;
 • Sekti paraiškos vertinimo progresą;
 • Atlikti reikiamas paraiškos korekcijas;
 • Gauti informacinius pranešimus apie paraiškų / projektų eigą.

TMD EPAVS pateikėjo aplinka - mano paraiškos

 

ADMINISTRATORIŲ APLINKA

Šioje aplinkoje administratoriai gali kurti naujus kvietimus teikti paraiškas, matyti pareiškėjų pildomas bei pateiktas paraiškas, komunikuoti su paraišką pateikusiu asmeniu, peržiūrėti paraiškos vertinimo rezultatus ir t. t.

Pagrindiniai administratorių aplinkos moduliai:

 • Paraiškų modulyje administratorius gali peržiūrėti gautas paraiškas, priskirti paraiškos vertintojus (ekspertus), atlikti administracinį projekto vertinimą, tvirtinti / atmesti / siųsti tikslinti pateiktas paraiškas ir kt.

TMD EPAVS - paraiška

 • Projektų modulis skirtas kontroliuoti sutartis sudaromas su paraiškos teikėjais paraiškos finansavimo atveju.
 • Konkursų modulis skirtas kurti naujus kvietimus teikti paraiškas, nurodyti reikalavimus pareiškėjams bei paraiškų pildymui ir kt.

TMD EPAVS - konkursai

 • Ataskaitų modulis skirtas peržiūrėti ar atsisiųsti sugeneruotas ataskaitas pagal pasirinktus kriterijus.

 

EKSPERTO / FINANSININKO APLINKA

Šios dvi aplinkos skirtos paraiškų vertintojams, atliekantiems jiems priskirtų paraiškos / projekto dokumentų analizę. Šioje aplinkoje specialistai ne tik atlieka analizę, bet ir pateikia savo išvadas, skiria vertinamuosius balus ir kt.

 

KURATORIAUS APLINKA

Šioje aplinkoje kuratorius gali:

 • Peržiūrėti vertinamą finansinę ataskaitą;
 • Vertinti finansinę ataskaitą;
 • Nustatyti terminus ataskaitoms teikti;
 • Peržiūrėti vertinamą dalykinę ataskaitą;
 • Vertinti dalykinę ataskaitą;
 • Kt.

 Sukurtos sistemos techniniai parametrai:

 Sritis

Įrankio / technologijos pavadinimas ir versija

Duomenų bazių valdymo platforma

Microsoft SQL Server

Naudota programavimo kalba

PHP  JavaScript