Skaitmeninė mokymo priemonė „Technologijos 5-10 klasėms“

Atnaujindami Skaitmeninę mokymo priemonę „Technologijos 5-10 klasėms“ prisidėjome prie "Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas" Projekto įgyvendinimo, organizuojamo Nacionalinės švietimo agentūros. Šiuo projektu yra siekiama prisidėti prie 5-10 klasėse esančių mokinių savigarbos, pagarbos kitiems, atsakomybės, sveikos gyvensenos, imlumo bei saviugdos vertybių puoselėjimo. Taip pat skaitmeninė mokymo priemonė padės gerinti jaunuolių technologinį raštingumą, suvokti verslininkavimo , dizaino kūrimo bei pritaikymo pagrindus, lavinti informacinį mąstymą. Svarbiausia, šios sistemos pagalba bus ugdomi būsimi kūrėjai, gebėsiantys kūrybos procese pritaikyti tradicines bei pažangias technologijas.

Skaitmeninėje mokymo priemonėje išskyrėme penkias technologinio ugdymo kryptis:

Mityba- šiame modulyje yra pateikta informacija apie maisto produktų grupes, maisto medžiagų rūšis bei jų vertę sveikatai. Taip pat mitybos modulis yra suskirstytas penkias papildomas temas, kuriose mokiniai galės susipažinti ne tik su sveikos gyvensenos principais, bet kartu gilinti žinias apie stalo serviravimo etiketą bei susipažinti su Lietuvių kulinariniu ir etnografiniu paveldu. Mokiniai susipažinę su sistemoje pateikta informacija galės pritaikyti savo įgytas žinias įvairaus tipo interaktyviose užduotėlėse, kuriose bus pateikiami klausimai bei galvosūkiai iš modulyje pateiktis informacijos apie apie maisto produktų grupes, etiketą, bei Lietuvos kultūrą.

                                

 

 

Tekstilė- šiame modulyje mokiniai bus sumažindami su siūlais, jų rūšimis, paskirtimi bei iš jų gaminamais audiniais. Tekstilės skiltyje  mokiniai taip pat galės rasti informacija apie audinių priežiūrą, skirtingus rūbų priežiūros ženklus, informuojančius kaip audinys turi būti prižiūrimas plovimo, džiovinimo bei lyginimo metu. Taip pat jaunuoliai šiame modulyje galės rasti ir susipažinti su Lietuvių tautiniais rūbais, jų atskiromis dalimis kurie buvo dėvimi skirtinguose regionuose bei praturtinti savo žodynus su įvairių Lietuvos regionų terminologija. Modulyje vaikai galės įgyti siuvimo, nėrimo bei mezgimo techninių įgūdžių sekdami modulyje pateikta vizualine bei audio instrukcija. Taip pat šiame modulyje yra integruotos ir interaktyvios užduotėlės. 5-10 Klasių mokiniai galės siuvinėti kryželiu savo norimą paveikslėlį, kadangi sistemoje įdiegta funkcija automatiškai sugeneruoja siuvinėjimo kryželiu schemą pagal jūsų pasirinktą paveikslėlį ir leidžia išsisaugoti sugeneruotą schemą norimu formatu jūsų Kompiuteryje ar išmaniajame įrenginyje. 

                                          

 

 

Konstrukcinės medžiagos- Mokiniai šiame modulyje galės susipažinti su įvairiais darbo įrankiais, skirtais medienos, metalo apdirbimui, taip pat elektriniais bei statybos įrankiais, jų paskirtimi bei naudojimo instrukcijomis. Modulyje yra pateikiama ir skirtingos konstrukcinės medžiagos, su jų apibubinimais, pavyzdžiais bei fizinėmis savybėmis. Taip pat jaunuoliai gali mokytis gaminių konstravimo pagal modulyje nurodyta technologines gamybos sekas. Ši informacija padės įgauti žinių apie taisyklingą gamybos seką atsižvelgiat į skirtingas konstrukcines medžiagas. Pritrūkus idėjų, bus galima pasisemti sistemoje pateiktuose pavyzdžiuose, suskirstytuose pagal mokinių amžiaus grupes. 

                              

 

 

Elektronika- tai modulis, kuriame mokoma ne tik saugaus elgesio su elektros įrenginiais, ar apie tinkamus veiksmus įvykus nelaimei, tačiau mokiniai šiame modulyje gali susipažinti su skirtingais elektronikos komponentais, jų paskirtimi bei tinkamu naudojimu. Modulyje pateikta informacija išmokys kaip taisyklingai skaityti elektroninių grandinių schemas, bei jas kurti patiems. Taip pat, modulyje galima rasti informacijos apie robotus, jų paskirtį, struktūrą bei valdymą. Interaktyviose užduotyse mokiniai gales ne tik atsakyti su elektronika susijusius klausimus, pritaikydami savo įgytas žinias, bet ir sukurti savo virtualų robotą.

                              

 

 

Dizainas- penktame skaitmeninio mokymo modulyje mokiniai galės susipažinti su įvairiomis dizaino rūšimis, pritaikomas skirtinguose gyvenimo situacijose (Interjero dizainas, aprangos dizainas bei pramonei taikoma dizainas), Taip pat modulyje yra pateikiama informacija apie  etnodizainą. Ši informacija padės jaunuoliams pažinti Lietuvos kultūra bei jos kultūrinius bruožus. kaip ir kituose moduliuose yra pateikiama ir interaktyvios užduotys, tam kad mokymosi procesas būtų įdomesnis bei pritaikomas praktikoje. Naudojamos kelių rūšių užduotys skirtos ne tik įgytų žinių pritaikymui, bet ir savo kūrybiškumo raiškai

                              

 

 

 Atsižvelgiant į skirtingus ugdymo poreikius, sistema pilnai pritaikyta regos sutrikimus turintiems asmenims. Kiekvienas sistemoje pateiktas tekstas turi ir audio įgarsinimą, taip pat galima pasirinkti skirtingus šrifto dydžius pagal individualius poreikius, ar padidinti norimą iliustraciją. 

  

 

 Skaitmeninę mokymo priemonę „Technologijos 5-10 klasėms“ atnaujino Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą Nr. 09.2 1-ESFA-V-726-03-0001 „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“, finansuojamą Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę (kodas 09.2.1-ESFA-V-726) „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas“.

 

Apsilankyk ir susipažink su skaitmenine mokymo priemone: Pradžia | Skaitmeninė mokymo priemonė (emokykla.lt)