SPECIALIZUOTAS BPC VIDINĖS KOMUNIKACIJOS IR BENDRADARBIAVIMO SPRENDIMAS (INTRANETAS)

Bendrajam pagalbos centrui (BPC) sukūrėme ir įdiegėme specializuotą intraneto sprendimą – BPC VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR VALDYMO MODULĮ (BPC VVM).

Bendrąjį pagalbos centrą sudaro 6 veiklos skyriai (daugiau nei 300 darbuotojų), todėl pagrindinės problemos, su kuriomis susidūrė Užsakovas buvo:

  • Darbo grafikų sudarymas;
  • Atostogų, pageidavimų ir kitų darbuotojų prašymų administravimas;
  • Sklandaus darbo organizavimas;
  • Vieningas vidinių dokumentų talpinimas ir pasidalinimas;
  • Vidinių apklausų bei diskusijų organizavimas;
  • Kt.

„BPC VVM“ buvo sukurtas siekiant automatizuoti BPC darbuotojų darbo grafikų sudarymą, sudaryti sąlygas BPC darbuotojams komunikuoti ir bendradarbiauti BPC vidinėje erdvėje, dalintis aktualia veiklos informacija, valdyti vidinius BPC veiklos organizavimo procesus ir kt.

BPC VVM funkcijos

BPC INTRANETO ZONA


 ➜ Pradžios langas

Pradzios langas. BPC VVM

➜ Salių rezervacijos posistemė:

Salių rezervacija. BPC VVM

➜ Darbuotojų grafikai:

Darbuotojų grafikai. BPC VVM

 ➜ Atsotogų prašymai:

Atostogų prašymai. BPC VVM

 ➜ Užduočių posistemė:

Užduočių posistemė. BPC VVM

   

VVM TVS ZONA


 ➜ Pradžios langas:

Pradžios langas. BPC VVM TVS

➜ Pamainos perdavimo ir priėmimo žurnalas:

Pamainos perdavimo / priėmimo žurnalas. BPC VVM TVS

➜ Darbo grafikų sudarymas:

Darbo grafikų sudarymas. BPC VVM TVS

 


Sukurtos sistemos techniniai parametrai:

 Sritis

Įrankio / technologijos pavadinimas ir versija

Duomenų bazių valdymo platforma

Microsoft SQL Server

Naudota programavimo kalba 

PHP  JavaScript

Naudota programavimo kalba grafikų sudarymui

Phyton