TĘSIAME PMIS SISTEMOS DIEGIMĄ VISOSE LIETUVOS PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOSE

2019 metų pabaigoje pasidžiaugėme sėkmingai užbaigę I-jį projekto etapą, kuriame sukurtą profesinių mokyklų informacinę sistemą (PMIS) įdiegėme pirmosioms 6-ioms pilotinėms mokykloms, o šiandien užtikrintai žengiame II-jo etapo pabaigos link ir sėkmingai tęsiame PMIS sistemos diegimą Lietuvos profesinio mokymosi įstaigose. Šiuo metu net 61 mokymosi įstaiga jau sėkmingai naudojasi PMIS!

PMIS II etapo rezultatai

Apie sukurtą sistemą

PMIS – tai profesinių mokyklų informacinė sistema, skirta automatizuoti pagrindinius mokyklų veiklos procesus ir leidžianti atlikti su procesais susijusias funkcijas vienoje informacinėje sistemoje.

 

 PMIS apima šiuos mokinių, mokytojų, mokyklos administracijos darbuotojų, tėvų (globėjų) veiklos procesus:

PMIS

 

Profesinio mokymo informacinės sistemos (PMIS) pristatymas:

Dokumentų valdymo sistemos (DVS) pristatymas:

 

Apie projektą

PMIS sukūrimas – esminė projekto „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra“ dalis, kurį vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Šiuo projektu siekiama išspręsti esmines problemas, su kuriomis susiduria visos Lietuvos profesinio ugdymo įstaigos bei susijusios tikslinės grupės t. y. stojantieji į profesinio mokymo įstaigas, mokiniai, profesinio mokymo įstaigų mokytojai, vadovai ir administracijos darbuotojai bei profesinio mokymo įstaigų priežiūrą ir stebėseną vykdančios institucijos. Nustatyta, jog skaitmeninės priemonės, kurios buvo naudojamos profesinio mokymo įstaigose yra nepakankamos ir nesuteikia galimybių automatizuoti veiklos procesus, todėl buvo būtina ne tik atlikti dabartinių procesų analizę, bet ir sukurti vieningą informacinę sistemą.

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti čia.